loader image
NVGF Utmärkelsepolicy

NVGF Utmärkelsepolicy

NVGF:s guldmärke

NVGF:s guldmärke

Guldmärket tilldelas person som svarat för eller fortfarande gör betydande insatser i utvecklingen av svensk golfsport inom distrikt och klubb/anläggning.
• Märket numreras och präglas med innehavarens initialer.
• Märket utdelas vid distriktsmötet eller annat lämpligt evenemang.
• Utmärkelsen berättigar till NVGFs introduktionskort. På kortet framgår också namn, typ av utmärkelse. Kortet är livsvarigt.

NVGF:s silvermärke

NVGF:s silvermärke

Silvermärket tilldelas person som utfört eller fortfarande utför stora arbetsinsatser för svensk golfsport inom distrikt och/eller klubb/anläggning.
• Märket numreras.
• Märket utdelas vid distriktsmötet eller annat lämpligt evenemang.
• Utmärkelsen berättigar till NVGFs introduktionskort. På kortet framgår namn, typ av utmärkelse.
• Kortet gäller under 5 år

NVGF:s bronsmärke

NVGF:s bronsmärke

Bronsmärket tilldelas person som utfört eller fortfarande utför stora arbetsinsatser för svensk golfsport inom distrikt och/eller klubb/anläggning.
• Märket numreras.
• Märket utdelas vid distriktsmötet eller annat lämpligt evenemang.
• Utmärkelsen berättigar till NVGFs introduktionskort för ett år.
• På kortet framgår namn, typ av utmärkelse.

NVGF:s stora grabbars märke

NVGF:s stora grabbars märke