loader image
Tävlingsansvarig

Tommy Hannu är tävlingsansvarig i NVGFs styrelse och ordförande i Tävlingskommittén.
E-post: tommy.hannu@telia.com
Telefon: 070-512 10 44
Övriga ledamöter i Tävlingskommittén är klubbarnas Tävlings-kommittéordföranden (TK).

Tävlingkommittén ansvarar för att tävlingarna inom distriktet genomförs i enlighet med de regler och statuter som gäller för berörda tävlingar.
Fungerar som distriktets remissinstans i frågor angående framtagande av bestämmelser och litteratur inom ämnet Golftävlingar.