loader image
Junioransvarig

Vakant

Junioransvarig inom NVGFs styrelse och ordförande i Juniorkommittén

Juniorkommittén

Juniorkommittén har till uppgift att organisera golfutvecklingen för ungdom genom att bland annat:

• Arbeta för att öka intresset hos ungdomar för att spela golf.
• Genomföra träningsläger med träningsgrupper.
• Arbeta med centrala satsningar från SGF.
• Arbeta för att öka intresset hos ungdomar för elitsatsningar.
• Utbildning av ungdomsledare hos klubbarna.
• Ansvara för att föreslå kandidater till olika stipendier, utmärkelser m.m.
• Anordna distriktstävlingar för Elit/Ungdom samt upprätta statuter för dessa.
• Bistå distriktets elitspelare och juniorer som vill satsa på golf.
• Hjälpa klubbledarna med tävlingsuppföljning av distriktets spelare.
• Hjälpa alla klubbar i distriktet med satsningar för att få fler ungdomar att spela golf

Årets golfjunior

Golfjunior genom åren

NVGF instiftade år 2013 ett Juniorstipendium som årligen tilldelas en junior som utgör ett föredöme för andra på sin golfklubb men även uppmärksammas inom NVGF.
I första hand premieras kamratskap men ett aktivt deltagande i tävlingsverksamhet är också meriterande.

2013. Sandra Kågström.
Skellefteå GK.

2014. Gustav Fransson.
Sörfors GK.

2015. Edvin Henriksson.
Piteå GK.

2016. Sanna Lundmark.
Skellefteå GK.

2017. Wilma Sundström.
Boden GK.

2018. Melker Högström.
Luleå GK.

2019. Carl Persson.
Norrmjöle GK.

2020. Casper Hansson.
Bodens GK.

Ungdomsstipendium

Ungdomsstipendium

På initiativ av NVGF har distriktet i samarbete SGF instiftat ett Ungdomsstipendium i Leif Burwalls namn. Leif har under lång tid bidragit på många sätt till utvecklingen av svensk golf både lokalt, regionalt samt på nationell nivå. Detta vill vi i NVGF och SGF gemensamt uppmärksamma och har därför instiftat detta stipendium i Leifs namn som årligen ska delas ut till en junior inom NVGF som genom sina insatser gjort sig förtjänt av denna utmärkelse.

Utdelade stipendium

2021
Sanna Lundmark

2022
Karl Mikaelsson