loader image
Junioransvarig

Junioransvariga inom NVGFs styrelse

Fredrik Bellander
Andreas Fors
Malin Högström
Thyra Larsson
Matthias Tegern
Lina Åberg

Juniorkommittén

Juniorkommittén har till uppgift att organisera golfutvecklingen för ungdom genom att bland annat:

• Arbeta för att öka intresset hos ungdomar för att spela golf.
• Genomföra träningsläger med träningsgrupper.
• Arbeta med centrala satsningar från SGF.
• Arbeta för att öka intresset hos ungdomar för elitsatsningar.
• Utbildning av ungdomsledare hos klubbarna.
• Ansvara för att föreslå kandidater till olika stipendier, utmärkelser m.m.
• Anordna distriktstävlingar för Elit/Ungdom samt upprätta statuter för dessa.
• Bistå distriktets elitspelare och juniorer som vill satsa på golf.
• Hjälpa klubbledarna med tävlingsuppföljning av distriktets spelare.
• Hjälpa alla klubbar i distriktet med satsningar för att få fler ungdomar att spela golf

Årets golfjunior

Golfjunior genom åren

NVGF instiftade år 2013 ett Juniorstipendium som årligen tilldelas en junior som utgör ett föredöme för andra på sin golfklubb men även uppmärksammas inom NVGF.
I första hand premieras kamratskap men ett aktivt deltagande i tävlingsverksamhet är också meriterande.

2023 Karl Hedström.
Umeå GK.

2021 och 2022 ingen nominering

2020. Casper Hansson.
Bodens GK.

2019. Carl Persson.
Norrmjöle GK.

2018. Melker Högström.
Luleå GK.

2017. Wilma Sundström.
Boden GK.

2016. Sanna Lundmark.
Skellefteå GK.

2015. Edvin Henriksson.
Piteå GK.

2014. Gustav Fransson.
Sörfors GK.

2013. Sandra Kågström.
Skellefteå GK.

Ungdomsstipendium

Ungdomsstipendium

På initiativ av NVGF har distriktet i samarbete SGF instiftat ett Ungdomsstipendium i Leif Burwalls namn. Leif har under lång tid bidragit på många sätt till utvecklingen av svensk golf både lokalt, regionalt samt på nationell nivå. Detta vill vi i NVGF och SGF gemensamt uppmärksamma och har därför instiftat detta stipendium i Leifs namn som årligen ska delas ut till en junior inom NVGF som genom sina insatser gjort sig förtjänt av denna utmärkelse.

Utdelade stipendium

2021
Sanna Lundmark
Skellefteå GK

2022
Karl Mikaelsson
Umeå GK

2023
Julia Järvholm
Umeå GK