loader image
Damansvariga NVGF

Ordförandeposten i distriktets damkommitté delas mellan Helena Brännmark Kalix GK för Norrbotten och Agneta Holmner för Västerbotten. Såväl Helena som Agneta är representanter i NVGF:s styrelse. Övriga ledamöter i kommittén är de Damansvariga i distriktets klubbar.

Damansvarigas uppgifter

Damansvarigs arbetsuppgifter är bland annat att kontinuerligt ha kontakt med damansvariga i klubbarna genom träffar, mail och i den nystartade FB-gruppen i NVGFs namn, samt att:

• Delta i möten med Norr och Västerbottens distriktsstyrelse och kontinuerligt informera om damverksamheten.
• Planera och förbereda höstens planeringskurs
• Anordna seriespel, gemensamma tävlingar för båda länen
• Anordna matchspel, serie i respektive län, finalspel mellan vinnarna i respektive län
• Tillsammans med herransvarig, om möjligt, arrangera kalottkamp mot Nordfinland, inklusive laguttagning utifrån serien och DM
• Arbeta för att öka intresset hos damer för tävlingsspel och att delta i RM och andra riksomfattande tävlingar
• Anordna planeringsträff innan säsongen
• Anordna elitläger

Damkommittén ska organisera och främja motionsgolf och elitsatsningar för Damer genom att;

• Organisera tävlingar, främja motionsgolf och elitsatsningar (bredd och elit) för distriktets damer över 22 år
• Anordna matchseriespel inom distriktet
• Arrangera Länskamp mellan AC och BD i slutet av säsongen.
• Arbeta för att öka intresset för spel på elitnivå för damer, exempelvis RM och andra nationella damtävlingar.
• Verka för att fler damer spelar KM och DM
• På olika sätt arbeta för att få fler damer att spela golf, samt ordna aktiviteter för dessa i syfte att skapa gemenskap och behålla damerna i golfklubben
• Uppmuntra till fortsatt arbete med att utveckla golfanläggningar till att bli mer damvänliga (t.ex. toaletter, tee, klippning, bänkar, sopkorgar m.m.)
• Genomföra Planeringskurs under hösten varje år.