loader image
Damansvariga NVGF

Helena Brännmark/Norrbotten och Agneta Holmner/Västerbotten delar på Damansvaret inom NVGF:s styrelse och ordförandeskapet i Damkommittén.
Damernas Matchspel & Spelschema - se Tävling
NVGF Damtour - se Tävling
Gå gärna med i Damernas Facebookgrupp - NVGF damer

Damansvarigas uppgifter

Damansvarigs arbetsuppgifter är att:

• Organisera och främja motionsgolf och elitsatsningar för distriktets damer. Damtourspelet och DM för åldersklasser i grunden. Anordna matchseriespel i respektive län och anordna finalspel mellan de bästa lagen i respektive län.
• Arbeta för att öka intresset hos damer för tävlingsspel och att delta i RM och andra riksomfattande tävlingar.
• Samverka med övriga norrlandsdistriktf ör att arrangera Norrlandsmästerskap (NM).
• Delta i NVGF:s Planeringskurs under hösten varje år.
• Kontinuerligt informera NVGF-styrelsen om damverksamheten.