loader image
Herransvarig i NVGF

Curt Söderström är Herransvarig inom NVGFs styrelse och ordförande i Herrkommittén

Herransvarigs uppgifter

Herransvarigs uppgifter är att;

• Organisera och främja motionsgolf och elitsatsningar för distriktets seniorer. Tourspelet och DM för åldersklasser är grunden. Anordna matchseriespel i respektive län och anordna finalspel mellan de bästa lagen i respektive län. Arrangera Länskamp mellan AC och BD inklusive laguttagning utifrån ett rankingsystem baserat på Tourspelet och DM.
• Arbeta för att öka intresset för spel på elitnivå för Herrar, exempelvis SM och andra nationella seniortävlingar.
• Vid behov och när ekonomisk möjlighet finns arrangera Elitläger för Herrar.
• Delta i NVGFs Planeringskurs under hösten varje år.
• Kontinuerligt informera NVGF-styrelsen om seniorverksamheten.