Årets introduktionskort

22/5 skickades introkorten till klubbarna där de ska finnas att hämtas av innehavare

Planeringskurs 2017 med Höstårsmöte den 21-22/10

Reservera gärna tid för deltagande

Opentävlingar

Opentävlingar

Inbjudan till Opentävlingarna!

Tävling

Tävling

Vi har nu uppdaterat tävlingsprogrammet för 2017 Länk