Planeringskurs 2017 med Höstårsmöte den 21-22/10 i Skellefteå

Motioner till Höstmötet ska vara NVGF-styrelsen

tillhanda senast torsdag den 21 september

Tävling

Tävling

Vi har nu uppdaterat tävlingsprogrammet för 2017 Länk