Ansökningar till introduktionskort

Ansökningar till introduktionskort

... för klubbungdomar ska vara NVGF tillhanda senast 20 april, så börja fundera!

Ansökningar om utmärkelser

Ansökningar om utmärkelser

...till förtjänta klubbmedlemmar bör lämnas in i tid. Blankett under OM NVGF/UTMÄRKELSER 

SGF Verksamhetsseminarie

SGF Verksamhetsseminarie

Glöm inte att anmäla deltagande i Verksamhetsseminarierna i Umeå 13/3 och Luleå 14/3 Mer info på www.golf.se  …