loader image
Ledamöterna

Distriktets klubbar utser en styrelse för distriktsförbundet. Styrelsen består för närvarande av en ordförande och sex ledamöter.

Ordförande Michael Sikström Lycksele GK
Sekreterare Hans Clausén Skellefteå GK
Kassör Bo Elmgren Bodens GK
Tävling Tommy Hannu Luleå GK
Juniorer Jakob Granström Umeå Norrmjöle GK
Bana --
Utbildning --
Damer Sonja Sjölund Lindman Arvidsjaur GK
Herrar Curt Söderström Umeå GK

Bana

Håkan Blusi, Bankonsulent SGF
072-083 67 06
hakan.blusi@golf.se

Utbildning

Utbildning klubbar

Klubbrådgivare Tony Mullborn Norrbottens län
070-555 81 29
tony.mullborn@golf.se

Klubbrådgivare Lena Lindström Västerbottens län.
08-622 15 91
lena.lindstrom@golf.se

Utbildning tävlingsledare och domare

Håkan Blusi, Bankonsulent SGF
072-083 67 06
hakan.blusi@golf.se

Disciplinära kommittén

Stefan Westermark Luleå Gk

Karl-Gustaf Sandberg Luleå GK

Lars Grönberg Piteå GK

Ledning

Dessa tre personer utgör även distriktsstyrelsens Arbetsutskott (AU). Arbetsutskottet beslutar i brådskande ärenden som inte kan uppskjutas till styrelsens sammanträden, dock efter hörande av berörd kommittéordförande/verksamhetsansvarig.

Ordförande: Michael Sikström, Lycksele GK

Sekreterare: Hans Clausén, Skellefteå GK

Kassör: Bo Elmgren, Boden GK

Adjungerande ledamöter

Styrelsen kan även utse adjungerande ledamöter för speciella ändamål och har nu utsett följande adjungerande ledamöter:

Anders Jonsson, Umeå i ärenden angående Golfregler
Lars Grönberg, Piteå i Juridiska ärenden och bestraffningsärende
Boo Ceder, Revisor i Piteå

Verksamheten

Distriktsförbundet är ansvarig för verksamheten enligt följande:

• Vara förbindelselänk mellan SGF, VIF, NIF och klubbarna och se till att informationsflödet mellan dessa fungerar
• Verkställa GDF-mötes beslut
• Utöva Distriktets rösträtter på SGFs förbundsstämma
• Hjälpa till vid etablering av nya klubbar
• Organisera distriktets ungdomsgolfutveckling (träning, tävling och uppföljning)
• Organisera Distriktets elitgolfutveckling
• Organisera golftävlingar på motionsnivå för Damer och Herrar
• Tillsammans med Distriktets bankonsulent bistå klubbarna i banutvecklingsfrågor
• Utbilda och tillhandahålla domare
• Handlägga bestraffningsärenden
• Samordna utbildning
• Genomföra planeringskurs under hösten för samtliga klubbar för samordning av kommande års verksamhet
• Föreslå och utse förtjänta medlemmar och klubbar till olika typer av utmärkelse och stipendier
• Hålla sig underrättad om verksamheten i de anslutna klubbarna

Valberedning

Valberedningens ledamöter;

Ordförande. Stefan Westermark LlGK
Ledamot: Marie Holmgren UMGK
Ledamot: Annika Rothoff BdGK
Ledamot: Anders Wilhelmsson UMGK
Se årsagenda 2022

En valberedning föreslår vid Årsmötet ordförande och ledamöter till styrelsen.
Valberedningen utses av Årsmötet och skall bestå av två ledamöter från vardera länet samt en av vardera könet från respektive län.
Bland dessa utser Årsmötet en ordförande.