KG Sandberg NVGFs silvermärke

NVGF:s Ordförande Michael Sikström t.h. delar ut NVGF:s silvermärke samt en gåva till K-G Sandberg Luleå GK för hans mångåriga insatser som förbundsdomare och delansvarig för utbildning inom NVGF

  KGS

 

 

Dela med dig: