Utbildningsansvarig

Bild _logo 

Ulrika Hallnor är utbildningsansvarig i NVGFs styrelse och ordförande för Utbildningskommittén

Övriga ledamöter i Utbildningskommittén är de utbildningsansvariga i distriktets klubbar.

Utbildningskommitten ansvarar för samordning av utbildningen inom distriktet inom nedan nämnda områden i samarbete med SISU efter att ha kartlagt utbildningsbehovet i samband med planeringskursen;

Utbildningsområden

 • Regler
 • Tävlingsledare
 • Barn- och ungdomsledare
 • Styrelsearbete, valberedning

De flesta utbildningar sker länsvis och kan även utföras på olika platser inom respektive, län beroende på intresse.

Utbildningsansvarigs arbetsuppgifter;

Ge råd och stöd till klubbarnas utbildningsledare (ULF)/idrottsansvarig i deras klubbarbete samt att

 • följa upp nybörjarutbildningen under säsongen
 • kontinuerligt följa upp utbildningsläget och behov i klubbarna
 • administrera klubb-/distriktsdomarutbildningen
 • ansvara och administrera ledarutbildning steg 1 och 2
 • ansvara för genomförandet av distriktets övriga utbildningar
 • delta i möten med Norr- och Västerbottens distriktsstyrelse
 • delta i Svenska Golfförbundets utbildningskonferens
 • delta i distriktets planeringskurser
 • vara Svenska Golfförbundets kontaktman i utbildningsfrågor för distriktet
 • samarbeta med SISU Idrottsutbildarna
Dela med dig: