Utbildning

___________________________________________________________ 

Nu är det dags för idrottsföreningar, som bedriver verksamhet för åldrarna 7-25 år, att ansöka om LOK-stöd för höstens aktiviteter. Ansökan görs enligt de nya LOK-stödsföreskrifterna som gäller från den 1 januari 2014.                   

Läs mer på http://www.svenskidrott.se/Ekonomisktstod/LOK-stod

 

Dela med dig: