Tävlingsansvarig

Bild _logo

Tommy Hannu är tävlingsansvarig i NVGFs styrelse och ordförande i Tävlingskommittén.

tommy.hannu@telia.com
070-512 10 44  

Övriga ledamöter i Tävlingskommittén är klubbarnas  Tävlings-kommittéordföranden (TK).

Tävlingkommittén ansvarar för att tävlingarna inom distriktet genomförs i enlighet med de regler och statuter som gäller för berörda tävlingar. Fungerar som distriktets remissinstans i frågor angående framtagande av bestämmelser och litteratur inom ämnet Golftävlingar.

Dela med dig: