I coronatider

Etiketter: Coronatider

Från NVGF råder vi er i klubbarna i Norr och Västerbottens GDF att följa de riklinjer och rekommendationer som RF och SGF har gått ut med angående Covid-19. 
Ta del av de riktlinjer och regeringsbeslut som gäller för golfverksamhet så kan ni fatta egna beslut ute i klubbarna om vad som passar bäst för er. 
Vi är ju en utomhussport som med vissa restriktioner (samlingar i klubbhus etc.) kan utöva golfspel även i rådande läge. De flesta frågor som kan dyka upp besvaras i de riktlinjer som har utgått.

Ta hand om er!

Michael Sikström
Ordförande i NVGF

Se SGF:s Riktlinjer angående Coronaviruset här:
https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/

Dela med dig: