Junioransvarig

Bild _logo

Jakob Granström NmGK, är junioransvarig inom NVGFs styrelse och ordförande i Juniorkommittén
jakob.granstrom@motorcentralenumea.se 
070-316 06 28

Juniorkommittén har till uppgift att organisera golfutvecklingen för ungdom genom att bland annat:

  • Genomföra träningsläger med träningsgrupper.
  • Upprätta uttagningskriterier samt uttagningar till träningsgrupper.
  • Arbeta med centrala satsningar från SGF t.ex. Grönt ljus
  • Arbeta för att öka intresset hos ungdomar för elitsatsningar.
  • Utbildning av ungdomsledare hos klubbarna.
  • Ansvara för att föreslå kandidater till olika stipendier, utmärkelser m.m.
  • Anordna distriktstävlingar för Elit/Ungdom samt upprätta statuter för dessa.
  • Bistå distriktets elitspelare och juniorer som vill satsa på golf.
  • Hjälpa klubbledarna med tävlingsuppföljning av distriktets spelare.
  • Arbeta för att distriktets klubbar skall stå som arrangörer till fler A- och B-tävlingar.

 

Dela med dig: