Damansvarig

         Sonja                           Image 013

Ordförandeposten för distriktets Damkommitté  i NVGFs styrelse
är Sonja Sjölund Lindman, AjrGK. 

Övriga ledamöter i kommitten är de Damansvariga i distriktets klubbar.

Damkommittén ska organisera och främja motionsgolf och elitsatsningar för Damer genom att;

 • Organisera tävlingar, främja motionsgolf och elitsatsningar (bredd och elit) för distriktets damer över 22 år
 • Anordna matchseriespel inom distriktet
 • Arrangera Länskamp mellan AC och BD i slutet av säsongen 2015.
 • Arbeta för att öka intresset för spel på elitnivå för damer, exempelvis RM och andra nationella damtävlingar.
 • Verka för att fler damer spelar KM och DM
 • På olika sätt arbeta för att få fler damer att spela golf, samt ordna aktiviteter för dessa i syfte att skapa gemenskap och behålla damerna i golfklubben
 • Uppmuntra till fortsatt arbete med att utveckla golfanläggningar till att bli mer damvänliga (t.ex. toaletter, tee, klippning, bänkar, sopkorgar m.m.)
 • Genomföra Planeringskurs under hösten varje år.

Damansvarigs arbetsuppgifter bl a

Kontinuerligt ha kontakt med damansvariga i klubbarna genom träffar, mail och i den nystartade FB-gruppen i NVGFs namn, samt att

 • Delta i möten med Norr och Västerbottens distriktsstyrelse och kontinuerligt informera om damverksamheten.
 • Ansvara för fördelning av reseutjämningsbidrag
 • Planera och förbereda höstens planeringskurs
 • Anordna seriespel, gemensamma tävlingar för båda länen
 • Anordna matchspel, serie i respektive län, finalspel mellan vinnarna i respektive län
 • Tillsammans med Herrar arrangera kalottkamp mot Nord Finland, inklusive laguttagning utifrån serien och DM
 • Arbeta för att öka intresset hos damer för tävlingsspel och att delta i RM och andra riksomfattande tävlingar
 • Anordna planeringsträff innan säsongen
 • Anordna elitläger
Dela med dig: